Thema - avond

Fractie en bestuur organiseren een thema-avond over het onderwerp omgevingswet.

Fractie en bestuur organiseren een thema-avond bedoeld voor belangstellenden op 21 april 2016 in Cascade over het onderwerp omgevingswet, aanvang 20.00 uur

Deze belangrijke wet moet worden ingevoerd in 2017.

Deze wet komt in de plaats van tientallen wetten, verbandhoudend met bouw en verbouw van woningen en bedrijven etc.

Ten opzichte van de oude wetgeving wordt gestreefd naar verbeterpunten EU-beleid:

 

- integrale blik

- mooier, veiliger, schoner en beter

- snelle besluitvorming

- samenhangende benadering

- initiatieven beter plaatsen

- vergroten van afwegingsruimte voor lokale besluitvorming.